פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל218114200532311,70586,85029.7%
חיפושי נפט וגז111022324,7796,9042.4%
השקעה ואחזקות1318235436,51710,1753.5%
תעשיה26261668218,11160,77220.8%
נדלן ובינוי41383211191,68625,5468.7%
מסחר ושרותים3127228084,47823,5388.0%
ביטוח5200754,14115,0855.2%
בנקים72009228,40863,64121.8%
סה"כ מניות והמירים3522372958841,319,577367,673100.0%

דירוגים נוספים