מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
66,249.45
2
44,340.72
3
42,111.44
4
40,545.06

אופציות בולטות

הגרועות